15 Kasım 2016 Salı

The Anthology of Modern and Contemporary Turkish Poetry


Değerli arkadaşlarım Volkan Hacıoğlu ve Ümit Şener Ta'ya,
bu uluslararası şiir antolojisinin oluşum sürecinde, kolaylıklar dilerim.

Basın Duyurusu:

Modern ve Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi’ne gösterilen ilgi için teşekkür ederiz. Volkan Hacıoğlu, Josef Kılçıksız ve Ümit Şener Ta tarafından hazırlanan Antoloji’de Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiş şairlerle birlikte iyi şiir yazan genç şairlere de yer verilecektir.Antoloji'nin Editör'lüğünü Murat Nemet-Nejat yapmaktadır. Danışma Kurulu’nda ise Mustafa Ziyalan, Simon Pettet, Edward Foster yer almaktadır. Projenin amacı, Çağdaş Türk şiirinde öne çıkarak şiirini belirgin kılmış yaşayan şairlerden oluşan seçkin bir antoloji aracılığıyla Türk şiirinin köklü ve zengin birikimini çağdaş düzeyde temsil eden şiirleri dünya şiiri ile buluşturmaktır. Poetik statükoyu kırmak ve kanonik vasatlıktan bir çıkış stratejisi olarak nitelikten ödün vermeksizin alternatif olana ulaşmak bu antoloji projesinin temel felsefesidir.

İletişim: volkan_hacioglu@yahoo.com
Antoloji Yürütme Kurulu

Press Announcement:
Thank you for your interest in The Anthology of Modern and Contemporary Turkish Poetry. In the Anthology prepared by Volkan Hacıoğlu, Josef Kılçıksız and Ümit Şener Ta, place will be given to the young poets who write good poems together with established poets in Turkish poetry. The Editor of the Anthology is Murat Nemet-nejat. Mustafa Ziyalan, Simon Pettet and Edward Foster are in the Advisory Board. The aim of the Project is to meet the modern Works by contemporary living poets which are representative of rooted and rich collection of Turkish poetry with that of world poetry via a distinguished Antoholgy comprised of poets who come into prominence and made their poems distinct in contemporary Turkish poetry. The basic philosophy of this Anthology Project is to reach out to an alternative in order to break the poetical status quo and as a strategy to find a wayout of canonic mediocrity without making concessions.
Contact info {volkan_hacioglu@yahoo.com}
The Executive Committee of the Anthology


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder